niedziela, 24 lutego 2013

Już niebawem: HANGAR 2013!


HANGAR FESTIWAL – to przegląd muzyczny dla młodych polskich zespołów alternatywnych działających w szkołach gimnazjalnych i licealnych organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych przy wsparciu Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie.
Festiwal odbędzie się 5 kwietnia 2013 r. w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie przy ulicy Szegedyńskiej 9 b.
Zamiarem organizatorów jest stworzenie sceny dla wszystkich młodych artystów, którzy poprzez muzykę wyrażają swoje emocje i stosunek do problemów współczesnego świata. Festiwal ma być pomostem łączącym niekomercyjne klimaty i nurty młodzieżowej muzyki. Miejscem prezentacji dla tych młodych twórców , którzy mają coś niebanalnego do przekazania i chcą się tym podzielić z odbiorcami.
Zapraszamy do uczestnictwa wszystkie młode ciekawe zespoły.

Więcej informacji: regulamin przeglądu
Cezary Fuksiński – cezary.fuksinski@pspo.edu.pl


REGULAMIN PRZEGLĄDU MUZYCZNEGO
HANGAR FESTIWAL 2013
HANGAR FESTIWAL – to konkurs dla młodych polskich zespołów alternatywnych działających w szkołach gimnazjalnych i licealnych organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych oraz Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie.
Festiwal odbędzie się 5 kwietnia 2013 r. w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie przy ulicy Szegedyńskiej 9 b w Warszawie.
Warunki uczestnictwa:
1. Do udziału w Przeglądzie dopuszczone zostaną zespoły wykonujące muzykę alternatywną z jej odmianami, opartą na repertuarze własnym (minimum 2 utwory ).
2. Program prezentowany przez uczestników jest dowolny.
3. Niedopuszczalny jest akompaniament w formie półplaybacków.
4. Podczas występu nie może być stosowany playback. Ograniczenie to nie dotyczy stosowania sampli i loopów.
5. Zgłoszenia i materiały demo (w postaci płyty z nagranymi utworami w formacie mp3 lub audio oraz historią i składem zespołu) przyjmowane będą w terminie do 31.03.2013 r. (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia tj. formularz zgłoszeniowy oraz materiał muzyczny demo prosimy przesłać najlepiej listem poleconym na adres:
Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych ,Ulica Wóycickiego 1/3 01-938 Warszawa
6. Formularze zgłoszeniowe można pobrać ze strony: www.pspo.edu.pl
7. Materiał demo powinien zawierać minimum 4 utwory (co najmniej 8 minut muzyki), przy czym co najmniej 2 utwory powinny być oryginalnym dziełem zgłaszanego wykonawcy.
8. Nadesłane materiały nie będą zwracane.
9. Decyzje komisji kwalifikacyjnej są nieodwołalne.
10. O ile organizatorzy nie postanowią inaczej, występ wykonawcy podczas finału Przeglądu powinien trwać od 15 min. do 20 min.
11. Zakwalifikowani wykonawcy występować będą w kolejności odwrotnej do kolejności zgłoszeń.
12. Każdy z uczestników musi wyrazić pisemną zgodę na: - wykorzystywanie nadesłanych materiałów muzycznych do celów promocyjnych Przeglądu, - rejestrację audio i video koncertu, - zamieszczenie materiałów w całości lub dowolnych jego fragmentów na stronach internetowych organizatora.
13. Organizatorzy zapewniają zakwalifikowanym wykonawcom aparaturę nagłośnieniową, mikrofony oraz oświetlenie estradowe. Pozostały sprzęt wykonawcy zabezpieczają sobie we własnym zakresie.
14. Wykonawcy, których zachowanie przed lub w trakcie występu wskazywać będzie na stan nietrzeźwości lub odurzenia zostaną wykluczeni z Przeglądu.
15. Wykonawcy zobowiązani są do przestrzegania na scenie i poza nią ogólnie przyjętych zasad dobrych obyczajów oraz unikania wypowiedzi lub gestów mogących wywołać zbiorową dezaprobatę lub niepokój publiczności. Za ewentualne nieodpowiednie zachowanie odpowiadać będą sami wykonawcy.
16. Przegląd i jego uczestnicy reklamowani będą za pomocą afiszy oraz informacji publikowanych w prasie, radiu, Internecie.

17. Za występ w ramach Przeglądu wykonawcom nie przysługuje honorarium. Organizatorzy nie refundują też kosztów jakie wykonawcy ponieśli w związku z występem.
18. Koncert finałowy oceniać będzie specjalnie powołane w tym celu jury. Jury powołane jest przez organizatora, ocenia poziom artystyczny utworów, umiejętności muzyczne, sposób prezentacji utworów oraz szybkość w instalacji instrumentów i przygotowania się do koncertu. Jury decyduje o przyznaniu miejsc i podziale nagród oraz o ilości zespołów zakwalifikowanych do konkursu głównego.
ZAPRASZAMY!!!

Więcej informacji: Cezary Fuksiński
e-mail: cezary.fuksinski@pspo.edu.plBrak komentarzy:

Prześlij komentarz