środa, 9 listopada 2016

Nasze doświadczenia z metodą Teatru Forum.W ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki w dniu 20.10.2016 uczestniczyliśmy w innowacyjnym spektaklu interaktywnym prowadzonym metodą Teatru Forum, którego realizatorami są koordynatorzy ds. profilaktyki Straży Miejskiej.
Spektakl „Domino" porusza problemy młodego człowieka, który ma swoje marzenia i poszukuje akceptacji w grupie rówieśniczej. Jednak nie znajduje wsparcia w najbliższym otoczeniu i poszukuje różnych dróg rozwiązania. Czy mu się to uda? Czy jego wybory będą dla niego dobre...? Celem Teatru Forum jest aktywizacja uczniów poprzez szukanie rozwiązań problemów społecznych
i rówieśniczych. Uczniowie podczas spektaklu mają możliwość wejść w rolę fikcyjnego bohatera. Daje im to możliwość konfrontowania się z własnymi trudnościami i podjęcia prób rozwiązania sytuacji konfliktowych i ryzykownych. Spektakl Teatru Forum służy rozwojowi umiejętności społecznych uczniów oraz zmniejszeniu zasięgu zachowań ryzykownych. Przekazuje racjonalną ekspresję radzenia sobie z opresją. Forma spektaklu różni się od tradycyjnego teatru tym, że nie ma zakończenia tylko daje możliwość dopisania zmiany i zakończenia przedstawienia poprzez interwencje, w których uczestniczy uczeń - aktor. Podczas interwencji uczeń ma możliwość podjęcia decyzji samodzielnie na scenie jak też przyjrzenia się sobie i innym.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz