środa, 29 listopada 2017

Ogólnopolski Konkurs Retoryczny - kto chętny?

Zaproszenie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Retorycznym. Przedmiotem rywalizacji jest umiejętność publicznego wypowiadania się na tematy ważne społecznie.
Konkurs ma za zadanie promowanie mody na swobodne i ładne mówienie po polsku, a także zachęcać do dbałości o ojczysty język.  Celem projektu jest również nauka sztuki dyskusji i skutecznej argumentacji oraz pokazywanie, że umiejętności krasomówcze pomagają w realnym życiu.
Kartę zgłoszeniową oraz krótkie filmy z wystąpieniem na dowolny temat należy przesłać do 31 grudnia 2017 r. na adres   mailowy konkurs@akademiaretoryki.pl.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: http://akademiaretoryki.pl oraz https://www.facebook.com/akademia.retoryki/
Karta zgłoszeniowa: http://akademiaretoryki.pl/ogolnopolski-konkurs-retoryczny/

Ogólnopolski Konkurs Retoryczny będzie się składał z dwóch etapów:
  1. Eliminacje ogólnopolskie: Chętni uczniowie przesyłają na adres mailowy Fundacji krótkie filmy ze swoim wystąpieniem na dowolny temat. Termin nadsyłania prac mija 31 grudnia 2017. Jury wybiera 10 najlepszych mówców, którzy wystąpią w finale.
  1. Finał ogólnopolski: Uczestnicy zakwalifikowani do finału ogólnopolskiego wygłoszą przed publicznością przemówienie na zadany temat (inny w każdej edycji konkursu). Czas wystąpień: 7 min. Wystąpienia oceniane będą przez siedmioosobowe jury przyznające nagrody. Główna nagroda to 10 tysięcy złotych. Finał będzie wydarzeniem, na którym pojawią się przedstawiciele Prezydenta RP i rządu oraz publiczność. Będzie on relacjonowany przez media ogólnopolskie. Finał poprzedzony będzie warsztatami, w czasie których uczestnicy udoskonalą swoje umiejętności i poszerzą wiedzę z zakresu retoryki, komunikacji i wystąpień publicznych. Zajęcia poprowadzą najlepsi specjaliści w dziedzinie wystąpień publicznych, retoryki, przemawiania i kultury mowy. Warsztaty będą przygotowane przez Akademię Retoryki Igora Zalewskiego. Finał konkursu odbędzie się 15 kwietnia 2017 r.
Informacja o konkursie dostępna jest także na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ogolnopolski-konkurs-retoryki-dla-uczniow-szkol-ponadgimnazjalnych.html#prettyPhoto


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz