19 maja, 2022

Drukowanie 3D u nas!

Oto relacja z lekcji dotyczącej druku 3D dla klas siódmych sp oraz drugiej i trzeciej klasy gimnazjum. Uczniowie najpierw projektowali modele 3D w aplikacji https://www.tinkercad.com/.

Następnie
projekty zostały ocenione i zebrane przez nauczyciela. Teraz
trwa ich edycja przed wydrukiem i wydruk. Każdy z uczniów mógł
wydrukować po jednym projekcie. Część już odebrała swoje projekty.