16 maja, 2022

Kolejny konkurs dla Was!

Trwa konkurs biologiczny “Dziki zwierz”:
1.     
Konkurs
trwa przez cały miesiąc październik i kawałek listopada. Do dnia 14.11.2017
zbierane są prace. Prace należy przynosić do pracowni biologicznej.
2.     
Wyróżniamy
dwie kategorie prac: I- praca opisowa, II- praca plastyczna/graficzna.
Prace są wykonywane indywidualnie. Jedynie w przypadku pracy w
kategorii II, wynikiem której byłaby figurka lub samoistnie stojący model
zwierza, może dopuszczać 3-4 osobowy skład grupy.
3.     
Celem
konkursu jest stworzenie nowego gatunku zwierzęcia typowo szkolnego lub
zrobienie krzyżówki już istniejących gatunków również w celu otrzymania nowego
gatunku zwierzęcia szkolnego. Oznacza to, że wszystkie funkcje życiowe tego
organizmu muszą być przystosowaniem do życia w warunkach budynku szkolnego.
4.     
W
przypadku kategorii I należy uwzględnić dokładny opis zewnętrzny oraz budowę
wewnętrzną nowego gatunku. Sposób poruszania się, odżywiania, oddychania,
wydalania, rozmnażania oraz ciekawe zachowania behawioralne typowe dla tego
gatunku. Przy kategorii II należy pominąć opis zewnętrzny i wewnętrzny (będzie
na ilustracji lub modelu) a resztę opisów potraktować jako skrótowe/hasłowe.
5.     
Nagrodą
za zajecie 3 pierwszych miejsc są bardzo dobre oceny z przedmiotu biologia, jak
również drobne upominki.
6.     
Wyniki
zostaną ogłoszone najpóźniej do 30.11.2017r.
Przykładowe prace wykonane w 2015 r. przez
uczniów nieistniejącego już
Gimnazjum nr. 96 w Warszawie.