16 maja, 2022
KONKURS
organizowany przez Uniwersytet Szczeciński


matematyka_w_obiektywie.png


Jest to konkurs fotograficzny organizowany pod patronatem rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, adresowany do uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych-zatem rodzice również mogą wziąć udział. Jego celem jest zainteresowanie jak największej grupy osób różnymi obliczami matematyki, powiązanie jej ze sztukami wizualnymi oraz popularyzowanie piękna, harmonii.
Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych (do 20 lat i powyżej). Pula nagród w 2015 roku wynosi 8000 zł. Ponadto laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe: tablety, czytniki e-booków i smartfony. Nagrodą, której nie można kupić i która sprawia najwięcej satysfakcji są jednak wystawy i publikacje książkowe zawierające prace laureatów.
Prace powinny dotyczyć jednego z trzech aspektów matematyki:
 • obiektów i pojęć matematycznych (np. symetria, wielościan),
 • praw, zasad, reguł i prawidłowości matematycznych (np. twierdzenie Talesa, złota proporcja)
 • metafor matematycznych (np. punkt, nieskończoność).


Skrót regulaminu:
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 6 zdjęć (po dwa w każdej kategorii).
 • Zgłoszenie do konkursu – przesłanie zdjęć na adres p.Agnieszki Bicz agnieszka.bicz@pspo.edu.pl do 31 października (rozdzielczość min. 3,2 Mpix, zalecana 5 Mpix). (można również zrobić to samodzielnie, logując się na stronie organizatora)
 • W opisie zdjęcia należy podać jego tytuł oraz opis matematyczny (wzór, obliczenia, rozważania itp.).
 • Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się stosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni-bieli, kadrowanie oraz drobny retusz.
 • Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych (do 20 lat i powyżej).
 • W konkursie mogą brać udział tylko prace, które nie były nigdzie publikowane, ani nie zostały zgłoszone do innych konkursów.
 • Uczestnik, przystępując do konkursu, składa również oświadczenie, że jest jedynym autorem nadesłanych zdjęć i zezwala organizatorowi na nieodpłatne ich publikowanie w dowolnej formie z podaniem informacji o autorze.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac nie spełniających wymogów regulaminu.
 • Prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane i stają się własnością organizatora.
 • Główną nagrodą jest publikacja zwycięskich zdjęć w monografii popularnonaukowej.
 • Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach drogą e-mailową lub telefonicznie. Otrzymają nagrody i dyplomy podczas uroczystości, która odbędzie się na Wydziale Matematyczno – Fizycznym US.


Przykładowe prace:
phoca_thumb_l_mini_IIII M4406.jpgTytuł: “Proste”
phoca_thumb_l_mini_kal wyr m1426.jpg
Tytuł: “Kula”


Agnieszka Bicz

agnieszka.bicz@pspo.edu.pl