16 maja, 2022

Nauka przez całe życie.

Bycie nauczycielem to nie tylko nauczanie, czy też wskazywanie drogi uczniom, ale ciągłe doszkalanie się, aby móc udzielać uczniom wskazówek i rad w każdej sytuacji. Nasi nauczyciele uczestniczą we wszystkich ważnych konferencjach i wydarzeniach edukacyjnych czy metodycznych. Dziś słuchamy o zagrożeniach dzieci i młodzieży używkami i cyberprzemocą podczas konferencji: “Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży – narkotyki, dopalacze,
cyberprzemoc…”. Gospodarzami spotkania byli: Aurelia Michałowska –
Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Inspektor Piotr Berent – Zastępca
Komendanta Stołecznego Policji.