16 maja, 2022

Rozmawiamy o trudnych tematach – grupa fokusowa u nas.

     W przerwie relacji z wiosennych wojaży chcemy dziś napisać o ciekawym przedsięwzięciu. W naszych szkołach robimy rzeczy bardzo przyjemne, ale potrafimy też rozmawiać o trudnych tematach. W jaki sposób to robić? Zorganizowaliśmy grupę fokusową – jest to metoda badawcza wykorzystywana w psychologii, socjologii czy marketingu; polega ona na przeprowadzeniu wywiadu grupowego z określoną grupą osób. U nas przedstawiciele klas siódmych dyskutowali na temat jednego z problematycznych zachowań w naszej szkole. Wnioski były bardzo twórcze i zostaną przedstawione podczas zebrania rady pedagogicznej. Cieszymy się, że uczniowie włączają się w rozwiązywanie naszych wspólnych, szkolnych problemów.