16 maja, 2022

Trening czyni mistrza.

W minionym semestrze uczniowie jednej z grup hiszpańskich i
grupy niemieckiej z klas drugich gimnazjum przystąpili do VII edycji programu
„Insta.Ling dla Szkół”.
              Insta.Ling
jest aplikacją do szybkiej i efektywnej nauki słówek, która odbywa się w
ciekawej i nienużącej formie quizu. Program zbiera szczegółowe informacje
dotyczące prawidłowych i błędnych odpowiedzi związanych z każdym słówkiem i
dostosowuje poziom trudności indywidualnie. Pojedyncza sesja trwa od kilku do
kilkunastu minut. Uczeń loguje się na stronę  Insta.Ling, wykonuje powtórkę około 20 słówek
i otrzymuje raport z systematyczności i postępów w pracy. Pracuje z zestawem
słów, które wybiera i wprowadza nauczyciel, a dodatkową zaletą aplikacji jest
możliwość odsłuchania wymowy każdego słowa.
              Większość
uczniów biorących udział w programie oceniła go pozytywnie, podkreślając przede
wszystkim fakt, że lepiej zapamiętują nowe słownictwo ucząc się krótko, ale
systematycznie, niż „zakuwając” przed sprawdzianem.
              Życzymy
naszym uczniom dalszej wytrwałości! Więcej informacji o programie na stronie  https://instaling.pl