26 czerwca, 2022

Co jeszcze robiliśmy w czerwcu?

Czerwiec to u nas intensywny czas… Pogoda sprzyja, nastroje również, więc nie tylko wyjeżdżamy na wycieczki, ale też pracujemy – intensywnie, a do tego w bardzo przyjemnych warunkach… Ważnym wydarzeniem była dla nas gra terenowa; oto krótka relacja:

W jeden z czerwcowych dni klasy siódme oraz druga i trzecia gimnazjum miały
okazję nadrobić różnice programowe z przedmiotów przyrodniczych –
geografii i biologii. Postanowiliśmy postawić na naukę przez zabawę oraz
aktywność na świeżym powietrzu, dlatego uczniowie wzięli udział w grze
terenowej w Parku Młocińskim. Mieli okazję nauczyć się ważnych treści,
dotyczących biologicznych i geograficznych procesów i prawidłowości, a
jednocześnie wykazać się kreatywnością i zaprezentować najróżniejsze
talenty artystyczne. Dowiedzieli się także trochę o zwierzętach
zamieszkujących polskie lasy, a niektórzy mogli nawet wcielić się w role
Żubrów, Dzięciołów czy Skowronków 🙂


Dobra pogoda sprzyja też nauce angielskiego – oto kalambury po angielsku z naszą kochaną panią Caroline!