16 maja, 2022
Obserwacje i eksperymenty
Wczoraj klasy drugie naszego gimnazjum udały się na warsztaty z chemii oraz biologii do Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Zobaczyliśmy, jakie są metody badania wymiany ciepła w reakcjach chemicznych i jak wykorzystuje się różne aplikacje. Potem uczestniczyliśmy w warsztatach z biologii, na których mówiliśmy o eksperymentach i obserwacjach, fotosyntezie, reakcjach chemicznych, które zachodzą w roślinach oraz ludzkim ciele …. a wszystko w formie warsztatów!