16 maja, 2022

Compete and Learn


 Powtórki gramatyki i słownictwa na lekcjach języka angielskiego, które uwielbiamy?

Tak. To utrwalanie materiału za pomocą quizów przygotowanych przez nauczyciela za pomocą aplikacji Kahoot sprawiają, że w ferworze rywalizacji zapominamy, że … się uczymy.

W tym tygodniu w klasie drugiej gimnazjum Mistrzynią  Strony Biernej (The Passive)  została Paulina, natomiast w klasie pierwszej z czasami przyszłymi (the Future) najlepiej poradzili sobie Paweł i Marcin.