16 maja, 2022

Program “Kuźnia Talentów”.

Od bieżącego roku w naszej szkole działa program “Kuźnia Talentów”, którego celem jest wspieranie Was w rozwoju uzdolnień. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na jego temat, zajrzyjcie na stronę szkoły, na której znajduje się specjalna zakładka poświęcona programowi (http://www.pspo.edu.pl/o-nas/kuznia-talentow/).

Program wystartował
w naszych szkołach zajęciami doradztwa zawodowego, podczas których staramy się zdiagnozować własne
zainteresowania. To one będą punktem wyjścia, do określenia Waszych mocnych
stron. W naszej ofercie mamy też indywidualne konsultacje z doradcą, a także spotkania w ramach projektu “Kim będę w przyszłości?”, podczas których prezentujemy Wam ciekawe osoby – pokazują one, że praca zawodowa może być pasją, a czasem pasja – pracą zawodową:))

Ruszyły także warsztaty z efektywnego uczenia się prowadzone przez Szkołę Twórczej Nauki “Vinci” – są one wstępem do naszych szkolnych działań poświęconych temu, jak wspierać swój proces nauki, bo to przecież także sprzyja rozwojowi uzdolnień.

A już niedługo nauczyciele przedmiotowi wytypują najzdolniejszych z Was do współpracy w relacji Mistrz-Uczeń, bo tutoring to jedna z najlepszych form pracy dla uczniów uzdolnionych. 

Zachęcamy Was do śledzenia działań Kuźni Talentów. Wszelkie pytania możecie kierować do p. Asi Sandomierskiej (pedagog), p. Magdy Głowińskiej (psycholog szkolny), p. Jacka Wacha (doradca zawodowy) lub p. Natalii Boszczyk (koordynator programu).