7 grudnia, 2023

Wiktor, gratulacje!

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy zaprezentować wielki sukces Wiktora z klasy 4LM! Na początku roku ukazała się jego książka “Przystanek Rosja”, w której opisał on swój trzymiesięczny pobyt we Władywostoku. Wiktor opisuje życie przeciętnej rosyjskiej rodziny, u której mieszkał, przedstawia życie szkolne i pozaszkolne. Pisze też o miejscach ciekawych pod względem turystycznym w okolicach Władywostoku.  Wiktor, gratulujemy i cieszymy się z Tobą!