19 maja, 2022

Klimat jest dla nas ważny!

W ostatni piątek (15 marca) w wielu miastach na świecie odbył się
Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Taki marsz młodzieży przeszedł również
ulicami Warszawy. Celem marszu było zwrócenie uwagi obywateli, ale
zwłaszcza rządzących, na zmiany klimatyczne, które zachodzą z winy
człowieka. Młodzi ludzie piszą w swoim manifeście, że nie godzą się na
brak odpowiedzialności rządów za zmiany, które już zachodzą i będą
zachodziły we wszystkich ekosystemach i które na razie odczuwalne są w
niewielkim stopniu, ale już w niedalekiej przyszłości będą miały realny
wpływ na ich dorosłe życie. W warszawskim marszu wzięła udział znaczna
liczba naszych uczniów, zwłaszcza gimnazjalistów. Przygotowaliśmy
również możliwość zadbania o klimat dla uczniów, którzy pozostali w
szkole. Uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli w warsztatach dotyczących
nowych zasad segregacji śmieci. Następnie wszyscy uczniowie i pracownicy
szkoły wzięli udział w akcji “Nasze drzewo dla klimatu”. Już dzień
wcześniej pan Piotr Romanowski przygotował nam bardzo ładne, chociaż
bezlistne drzewo, które stanęło na szkolnym korytarzu. Każda osoba
obecna w szkole otrzymała papierowy liść, na którym zapisała swoje
postanowienie dotyczące klimatu. W ten sposób mobilizujemy się wzajemnie
do realnych działań na rzecz klimatu, nawet jeśli są to jedynie drobne
zmiany. Następnie liście zostały zawieszone na drzewie, które stanowi
teraz piękny wiosenny akcent na szkolnym korytarzu.